zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu, logowania, marketingowego i emisji reklam, prowadzenia danych statystycznych, świadczenia usług multimedialnych oraz wsparcia usług społecznościowych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Regulaminie.Skill Hive / Ability Wheel / Deck Builder for TSW

 

TSW SKILL WHEEL v2 (PL)

Druga wersja symulatora umiejętności w grze The Secret World w języku angielskim - w krótce dostępne będą również inne języki! Aktualnie bazujemy na danych z gry, stan na dzień 19 lipca 2012 roku. Mamy plany rozszerzyć w przyszłości ten system o kilka dodatkowych i przydatnych funkcji. 

Kliknij na obrazek poniżej by otworzyć
TSW Ability Wheel / Deck Builder

 

TSW SKILL WHEEL v2 (EN)

The second version of the Skill Wheel simulator in english. For now the content is based on a game content from 19 July 2012. In the future we are planning to improve it with some new features, so come back here often!

Click on the image below to open
TSW Skill Wheel / Deck Builder simulator

 

Skill Wheel / Ability Wheel / Deck Builder for TSW

 

Informacje o aktualizacjach (PL)

Release Notes (EN)

v1.0 -> v2 Zmiana wersji z 1 na 2 obejmuje:
- całkowitą zmianę interfejsu
- wszystkie dane kompletne
- ikony do umiejętności
- możliwość tworzenia decków z zachowaniem regół z gry
- integracja z kontem FACEBOOK
- możliwość zapisywania decków
- możliwość wczytywania decków
- możliwość importu Decków z Chronicle
- możliwość porównywania Decków z Chronicle oraz z zapisanymi
- możliwość generacji linku do konkretnego Decka 
- zaawansowana wyszukiwarka (filtry)
- niestety jak na razie nie ma animacji koła 
Change from version 1 to 2 contains:
- new design
- all information are complete
- added icons to abilities
- integration with Facebook account
- you can save decks
- you can load decks
- you can import any ingame character deck from Chronicle
- you can compare deck with Chronicle decks or saved decks
- you can generate links to any deck
- advanced search (filters)
- unfortunately we haven't implemented wheel animation yet.

 

Rekruci
Ostatnio zarejestrowani:
AstoriaAstoria
dołączył: 2015-04-05
In2gamezIn2gamez
dołączył: 2015-03-02
FrigidFuryFrigidFury
dołączył: 2015-02-26
NeverbeNeverbe
dołączył: 2014-12-02
HerezjaHerezja
dołączył: 2014-09-28
Rekruci
Rekruci
Copyright (c) 2011 mmoz.pl. All rights reserved.

Kontakt z administratorem tej strony: tsw@mmoz.pl

Nie wolno kopiować, ani linkować bezpośrednio do żadnych grafik, video oraz dźwięków zamieszczonych na stronie.
You may not copy any images, videos or sound clips found on this site or 'deep link' to any image, video or sound clip directly.

This website is not endorsed by or affiliated with Funcom Gmbh or Electronic Arts.
Trademarks, The Secret World, TSW and other logos, characters, names, distinctive likenesses, game content
and materials are the property of their respective owners.